Klubbens Historie

Initiativtagerne til en dansk golfklub bestod bl. andet af advokat Fritz Videbech, Lars Viggo Jensen, Boye Nielsen(lille Boye), Preben Henriksen og Inger Lise Haslund. Der var stor opbakning og blandt de først medlemmer var: Bent Olsen (Tivoli Bent), Søren ” Tandbørste”, Jørgen Lundsgaard, og mange flere.

Boye Nielsen blev valgt som foreningens første formand. Siden hen fulgte Jørgen Lundsgaard, Anders Dahl, Mogens Kirkegaard, René Bjertrup, Peter Hemicke, Kim Müller, Flemming Ernst og nu Bjarne Dideriksen.

I 1990 så Club de Golf Dinamarca dagens lys på en ekstraordinær generalforsamling den 23 november.

I de første år efter at klubben var stiftet, lå medlemstallet omkring 150, og i dag 29 år efter, svinger medlemstallet mellem 125 og 150.

Det altoverskyggende ønske med at oprette en dansk golfklub var dengang, som nu, at samle de forskellige danske golfgrupper på hele Costa del Sol under en hat. Ligesom man igennem en stærk golf klub med mange medlemmer, så muligheden for at iværksætte et mere formaliseret golfspil, dels på den enkelte medlemsbane og dels ved at arrangere månedlige fællesmatcher på andre baner. I tiden siden 1990 har Club de Golf Dinamarca arrangeret snart 250 golfmatcher på Costa del Sols mange spændende golfbaner.

I årene 1996 til 2002 voksede klubbens medlemstal med ca. 50 %, og det skete samtidigt med, at presset på Costa del Sols golfbaner blev større og større. Disse forhold medførte, at det blev vanskeligt, at skaffe de nødvendige tider på Mijas Golf. I konsekvens heraf flyttede en større gruppe golfere til Parador del Golf, og senere flyttede større og mindre grupper til Santa Maria Golf, La Cala Golf, Miraflores Golf og til Lauro Golf.

Denne opsplitning af Club de Golf Dinamarca gjorde det overordentlig vanskeligt for bestyrelsen, at holde sammen på klubben, og i efteråret 2000 besluttede man derfor at nedsætte en arbejdsgruppe, med det ene formål, at udarbejde et nyt sæt vedtægter, der ville gøre det muligt at håndtere en golfklub, med medlemmer spredt på forskellige baner – hvor bestyrelsen ville få den overordnede ledelse af klubbens medlemmer, men hvor spillebanerne samtidigt kunne virke, som autonome enheder under CdGD.

Den 28. februar 2000 blev klubbens nye vedtægter vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, og de nye vedtægter fordrede, at klubbens ledelse fik 7 til 9 medlemmer.

Klubbens bestyrelse består nu af 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer, som udgør forretningsudvalget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. På generalforsamlingen i 2007 vedtog man at kassereren og sekretæren er på valg hvert andet år. Så ikke hele forretningsudvalget er på valg hvert år.

Denne ledelsesform tager sigte på, at kommunikere klubbens beslutninger og tiltag ud blandt klubbens medlemmer, ligesom man ønsker at involvere den enkelte spillebane mest muligt i klubbens arbejde.

Hovedparten af Club de Golf Dinamarca’s medlemmer er i den “voksne alder”, men indenfor de senere år, er tilgangen af yngre medlemmer steget mærkbart, med nye ansigter tilhørende børnefamilier, som har søgt nye udfordringer i Andalusien. For mange tilflyttere har klubben virket som katalysator og samlingssted, og der er igennem Club de Golf Dinamarca knyttet mange nære venskaber, på kryds og tværs af spillebanerne og hele Andalusien.

Hvis nogen har tilføjelser til klubbens historie hører vi meget gerne fra jer. I kan benytte email til denne adresse: webmaster@golfdinamarca.com

Scroll to top