Generelle Matchkonditioner

Generelle matchkonditioner for månedsmatcher i Club de Golf Dinamarca

Matchledelsen laver startlisten til hver match. Det bestræbes at have lige mange spillere i hver række. Der spilles normalt i 3 eller 4 rækker (afhængig af antal tilmeldte), og inddelingen i de enkelte rækker kan være ud fra tildelte slag eller hcp-index. Listen offentliggøres på CdGD’s hjemmeside senest 5 dage før matchen. Der kan forekomme rettelser til listen, hvorfor den endelige liste først offentliggøres på matchdagen.

Matchledelsen medbringer til hver match en opslagstavle, hvor medlemmerne SKAL orientere sig om: rækkeinddeling, om der spilles med vinter- eller sommerregler samt andre vigtige informationer.

Det handicap man har oplyst ved tilmeldingen benyttes til gruppeinddelingen, hvorimod det det aktuelle spillehandicap er det som er gældende dagen før matchen.

Det er det enkelte medlems pligt at orientere sig, om scorekortet er anført med korrekt navn, hcp., tildelte slag samt hvilken række man spiller i (inden matchen påbegyndes).

For at kunne modtage præmie skal man være til stede ved præmieoverrækkelsen, der altid sker i forbindelse med den efterfølgende middag. Skulle et medlem mene, at matchledelsen har lavet en fejl i forbindelse med resultatet i de enkelte rækker, skal dette meddeles matchledelsen i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Sker der ikke indsigelse under præmieoverrækkelsen, er matchledelsens resultat gældende uanset eventuel fejl.

Max. Hcp. for deltagelse: Damer 36 og herrer 36.

Der må benyttes afstandsmåler i alle matcher.

Der spilles altid fra de gule og røde markeringer, FLYTBARE (hvis ikke andet er angivet på opslagstavlen).

Skulle spiller og markør blive uenige om en regel under runden, spilles en alternativ bold, og problemstillingen forelægges matchledelsen efter runden. Det er herefter matchledelsen, der har den endelige afgørelse.

Sidste tilmelding er 8 dage før hver match kl. 12:00.Herefter er tilmeldingen bindende, og afmelding kan kun finde sted ved sygdom (lægeerklæring) eller efter aftale med matchledelsen.Ved udeblivelse eller for sent fremmøde skal der betales € 50.Ved sygdom og fremsendelse af lægeerklæring eller fremskaffelse af substitut (evt. fra ventelisten) senest dagen før, skal der ikke betales € 50.

Spillende gæster skal altid fremvise Hcp-bevis. Ved mere end 5 gæster, spilles der i en gæsterække med 1 præmie.Ved overtegning har medlemmer altid fortrinsret.

Ved alle månedsmatcher kontrollerer  matchledelsen alle spillernes Hcp. både i DGU og den Spanske Federation. Hvis man er medlem af både DGU og den spanske Federation, vil man altid skulle spille til det laveste Hcp.  ifølge CdGD’s vedtægter. For at være berettiget til at modtage præmie kræves, at man har gyldigt hcp i DGU eller ”valido” hcp. i den spanske Federation. Hvis man ikke er medlem af DGU eller Federationen, kan man spille med som gæst i CdGD’s månedsmatcher, men kan ikke modtage præmier eller deltage i klubmesterskaberne.

Har man spillet en månedsmatch og lavet mere end 36 point og er medlem af DGU, SKAL man have en kopi af scorekortet, som man så skal indberette til sin hjemmeklub i Danmark (send en mail til claus.rasmussen@telefonica.net, så modtager du en kopi af scorekortet).

Så vidt det er muligt, prøver matchledelsen til hver match at få den klub, hvor vi spiller til at indberette alle, der spiller i den Spanske Federation.

Scroll to top