Generelle Matchkonditioner

Generelle matchkonditioner for månedsmatcher i Club de Golf Dinamarca

Matchledelsen laver startlisten til hver match. Det bestræbes at have lige mange spillere i hver række. Der spilles normalt i 2, 3 eller 4 rækker (afhængig af antal tilmeldte), og inddelingen i de enkelte rækker kan være ud fra tildelte slag eller handicap-index. Listen offentliggøres på CdGD’s hjemmeside senest 5 dage før matchen. Der kan forekomme rettelser til listen, hvorfor den endelige liste først offentliggøres på matchdagen.

Matchledelsen medbringer til hver match en opslagstavle, hvor medlemmerne SKAL orientere sig om: rækkeinddeling, om der spilles med vinter- eller sommerregler samt andre vigtige informationer.

Det handicap man har oplyst ved tilmeldingen benyttes til gruppeinddelingen, hvorimod det det aktuelle spillehandicap er det som er gældende dagen før matchen.

Det er det enkelte medlems pligt at orientere sig, om scorekortet er anført med korrekt navn, handicap, tildelte slag.

For at kunne modtage præmie skal man være til stede ved præmieoverrækkelsen, der altid sker i forbindelse med den efterfølgende middag. Skulle et medlem mene, at matchledelsen har lavet en fejl i forbindelse med resultatet i de enkelte rækker, skal dette meddeles matchledelsen i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Sker der ikke indsigelse under præmieoverrækkelsen, er matchledelsens resultat gældende uanset eventuel fejl.

Max. handicap for deltagelse: Damer 36 og herrer 36.

Der må benyttes afstandsmåler i alle matcher.

Der spilles altid fra de gule og røde markeringer med mindre andet er meddelt.

Skulle spiller og markør blive uenige om en regel under runden, spilles en alternativ bold, og problemstillingen forelægges matchledelsen efter runden. Det er herefter matchledelsen, der har den endelige afgørelse.

Grundet golfbanerne har strammet reservations- og betalingsbetingelserne har vi været nødt til at ændre vores matchkonditioner som anført nedenfor.

Tilmeldingsperioden starter når der åbnes for tilmeldinger og slutter kl. 12:00 7 dage før matchen:

  • I denne periode kan medlemmer ændre deres tilmelding og opfordres kraftigt til at forudbetale via bankoverførsel.
  • Link til bankinformationer: HER
  • Ved eventuelle afbud overføres indbetaling til næste gang man deltager.
  • Gæster skal indbetale matchgebyr for at tilmelding er gældende.

Efter tilmeldingsfristen udløb og indtil dagen før matchdagen gælder følgende:

  • Alle tilmeldinger er bindende
  • Ved afbud får gæster ikke refunderet deres matchgebyr
  • Ved afbud fra medlemmer overføres indbetalt matchgebyr til næste match med en reduktion på 50€, medmindre man kan dokumentere sygdom eller kan skaffe en substitut.

På matchdagen tabes matchgebyr i tilfælde af afbud, manglende eller for sent fremmøde.

Spillende gæster skal fremvise handicap-bevis. Ved mere end 5 gæster, spilles der i en gæsterække med 1 præmie. Ved overtegning har medlemmer altid fortrinsret.

Ved alle månedsmatcher kontrollerer  matchledelsen alle spillernes handicap både i DGU og den Spanske Federation. Hvis man er medlem af både DGU og den spanske Federation, vil man altid skulle spille til det laveste handicap  ifølge CdGD’s vedtægter. For at være berettiget til at modtage præmie kræves, at man har gyldigt handicap i DGU eller ”valido” handicap i den Spanske Federation. Hvis man ikke er medlem af DGU eller Federationen, kan man spille med som gæst i CdGD’s månedsmatcher, men kan ikke modtage præmier eller deltage i klubmesterskaberne.

Så vidt det er muligt prøver matchledelsen at få golfklubben til at indberette alle scores for dem som er medlem af den Spanske Federation, og for DGU medlemmer indberettes via golfbox.

Scroll to top