Generelle Matchkonditioner

Generelle matchkonditioner for månedsmatcher i Club de Golf Dinamarca

Matchledelsen laver startlisten til hver match. Det bestræbes at have lige mange spillere i hver række. Der spilles normalt i 2, 3 eller 4 rækker (afhængig af antal tilmeldte), og inddelingen i de enkelte rækker kan være ud fra tildelte slag eller handicap-index. Listen offentliggøres på CdGD’s hjemmeside senest 5 dage før matchen. Der kan forekomme rettelser til listen, hvorfor den endelige liste først offentliggøres på matchdagen.

Matchledelsen medbringer til hver match en opslagstavle, hvor medlemmerne SKAL orientere sig om: rækkeinddeling, om der spilles med vinter- eller sommerregler samt andre vigtige informationer.

Det handicap man har oplyst ved tilmeldingen benyttes til rækkeinddelingen, hvorimod det det aktuelle spillehandicap er det som er gældende nogle dage før matchen og som er anført på scorekortet.

For at kunne modtage præmie skal man være til stede ved præmieoverrækkelsen, der altid sker i forbindelse med den efterfølgende middag. Skulle et medlem mene, at matchledelsen har lavet en fejl i forbindelse med resultatet i de enkelte rækker, skal dette meddeles matchledelsen i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Sker der ikke indsigelse under præmieoverrækkelsen, er matchledelsens resultat gældende uanset eventuel fejl.

Max. handicap for deltagelse: Damer 36 og herrer 36.

Der må benyttes afstandsmåler i alle matcher.

Der spilles altid fra de gule og røde markeringer med mindre andet er meddelt.

Skulle spiller og markør blive uenige om en regel under runden, spilles en alternativ bold, og problemstillingen forelægges matchledelsen efter runden. Det er herefter matchledelsen, der har den endelige afgørelse.

Grundet golfbanerne har strammet reservations- og betalingsbetingelserne har vi været nødt til at ændre vores matchkonditioner som anført nedenfor.

Tilmeldingsperioden starter når der åbnes for tilmeldinger og slutter kl. 12:00 7 dage før matchen:

  • Tilmelding er først gældende når tilmelding er foretaget på hjemmesiden og bankoverførsel er modtaget i vores bank.
  • Det vil derfor være en rigtig god ide, at straks overføre penge når man har modtaget mail tilbage som bekræftigelse på, at tilmelding er modtaget, og i samme mail står der samtidig det beløb som skal overføres.
  • I denne periode kan medlemmer ændre deres tilmelding, og ved rettidig afbud returneres forudbetalte bankoverførsel selvfølgelig. Oplys IBAN nummer til regnskab@golfdinamarca.com for at få refunderet matchgebyret.
  • Link til bankinformationer: HER

Efter tilmeldingsfristen udløb og indtil dagen før matchdagen gælder følgende:

  • Alle tilmeldinger er bindende
  • Ved afbud får gæster ikke refunderet deres matchgebyr.
  • Ved afbud fra medlemmer returneres matchgebyr med en reduktion på 50€, medmindre man kan dokumentere sygdom eller kan skaffe en substitut. Oplys IBAN nummer til regnskab@golfdinamarca.com for at få refunderet matchgebyret.

På matchdagen tabes matchgebyr i tilfælde af afbud, manglende eller for sent fremmøde.

Både medlemmer og gæster skal være medlem af spansk eller nordiske forbund og have et gældende handicap. Ved overtegning har medlemmer altid fortrinsret.

Hvis man er medlem af både et nordisk forbund og den spanske Federation, vil man altid skulle spille til det laveste handicap ifølge CdGD’s vedtægter. For at være berettiget til at modtage præmie kræves et gyldigt handicap. Hvis man ikke er medlem af et nordisk forbund eller Federationen, kan man spille med som gæst i CdGD’s månedsmatcher, men kan ikke modtage præmier eller deltage i klubmesterskaberne.

Så vidt det er muligt prøver matchledelsen at få golfklubben til at indberette alle scores for dem som er medlem af den Spanske Federation, og for nordiske forbunds medlemmer indberettes via golfbox.

Scroll to top