Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Generalforsamling afholdes mandag den 28. november 2022 i Miraflores Golf Club kl. 18:00

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen*
  6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne**
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

*)Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes til det samme som før Corona, 70€, fra kontingent-året 2023-2024

**) Forslag fra medlemmer til afstemning på generalforsamlingen skal sendes til nedenstående e-mail adresse senest d. 13. november.

Såfremt den ordinære Generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes hermed til ekstra ordinær generalforsamling, som afholdes 5 minutter efter den ordinære Generalforsamling og med samme dagsorden

Efter generalforsamlingen er klubben vært for middag i klubbens restaurant.

Seneste tilmeldelse er onsdag den 21. november 2022 på mail:

webmaster@golfdinamarca.com

BESTYRELSEN

Scroll to top