Referat fra sidste Generalforsamling

Referat fra generalforsamling onsdag den 21. november 2018 i Miraflores Golf Club kl. 18:30

Mødet blev åbnet kl. 18:30 af formanden, Flemming Ernst, som indledte med at anbefale Jens Schrøder til dirigent som første punkt på dagsordenen. Jens Schrøder blev valgt med akklamation.

 1. Dirigenten Jens Schrøder tog ordet og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, at der var 45 medlemmer til stede. Derefter overlod han ordet til formanden for hans beretning.
 2. Formandens Beretning”Efter generalforsamlingen i november 2017 bestod bestyrelsen af Claus Rasmussen, Jens Rasmussen, Peer Falkenberg, Bjarne Dideriksen, mig selv og suppleant Ib Brøndum. På en ekstraordinær generalforsamling den 23. november 1990 blev vores klub stiftet, så om 2 dage er klubben 28 år gammel. Som vanligt holdt vi fri efter matchen i november 2017 og gik på juleferie, enten i det nordlige eller her på kysten. Efter den gode julemad og indtræden i det nye år 2018 var vi klar til vores første match i 2018. Matchen blev spillet den 19. januar på Atalaya Old Course med Nordic Muebles som sponsor. Den 17. februar spillede vi på El Paraiso med BoConcept som sponsor. Vores plan var, at vi skulle spille La Quinta den 18. marts, men de valgte ikke at overholde den aftale, vi havde lavet med dem, så gode råd var dyre, da vi med meget kort varsel skulle finde en ny bane, som kunne tage os. Tove meldte sig på banen med Lauro Golf. Så troede vi, at så var den ged barberet. Men vejrguderne havde vi ikke rigtigt taget i ed. Det var nok dumt, for det pissede rent ud sagt ned hele natten, inden vi skulle spille, og banen var bare overvåd. Lauro valgte at lukke banen. Det var synd for matchledelsen, som havde gjort et stort stykke arbejde med planlægningen af matchen, og selvfølgelig også for alle de fremmødte, som måtte vende slukørede hjem efter en dag uden golf. Den 14. april spillede vi på Marbella Golf & Country med Core Capital – Luxembourg som sponsor. Den 11. maj spillede vi Calanova med Unioptica – BoConcept samt Viggo Bjørn som sponsor. Efter en fantastisk sommer i både Danmark og her vendte vi tilbage til San Roque Old Course i september, hvor Danske Bank var sponsor. Oktober match samt klubmesterskaber skulle vi have spillet på Rio Real. Puha, det skal vi vist ikke nærmere ind på her. Det er forhåbentligt et uddebateret emne - det er det i hvert fald i bestyrelsen. Matchen skulle have været sidste match, der talte med i Årets Golfer 2018. Den sidste tællende match til Årets Golfer blev så matchen på San Roque. Vi sluttede i november på Los Naranjos med Nordea som sponsor. Denne match er så den første, som tæller til årets golfer 2019. Vi skulle så i år opleve for første gang i klubbens historie, at der ikke blev afholdt klubmesterskab,  grundet omstændighederne med aflysningen på Rio Real. Efter præmieoverrækkelsen på Los Naranjos kunne vi fejre Årets Golfer 2018. Årets Golfer 2018 for damer Yvonne Post og for herrer Kenneth Bæk. Årets Golfer 2019 vil blive sponseret af Nykredit. Som fortalt ved sidste generalforsamling var der opstået store problemer med Salva på Santana, og bestyrelsen forsøgte efterfølgende at fremskaffe mailadresse på ejeren af Santana Golf. Det lykkedes ikke, så der har ikke været nogen kontakt til ham, som vi havde håbet på, så han kunne have fået vores forklaring på, hvad der var sket. Som vi plejer ved generalforsamlingen, vil vi også denne gang informere om, at baner og sponsorer er næsten på plads for 2019. Lige nu mangler vi en sponsor til februar samt bane og sponsor til november. Vi har før sagt, at vi vil fastholde nogle af vores baner år efter år, men vi satser på at udskifte minimum 2 baner om året. Det er også tilfældet for 2019 nemlig Torrequebrada i februar og Guadalhorse i maj. Men alt i alt synes vi, at vi har afviklet nogle gode matcher i det forgangne år, selv om vi måtte aflyse 2 matcher. Jeg ved, det ærgrer mange af vores medlemmer, men I skal vide, at det ærgrer bestyrelsen ligeså meget. Der er et stort stykke arbejde, der skal gøres, inden alt er på plads til en match. Ja, så kan man bare droppe det hele ned i papirkurven – ØV - ØV! Vi kan glæde os over, at vi med udgangen af september var 154 medlemmer heraf 20 nye medlemmer. Pr. dato er vi 114 medlemmer med 2 nye, i kontingentåret 2018-19. Forklaringen på, at vi ikke har registreret flere pr. d.d., er på grund af aflysningen af klubmesterskaberne, hvor mange plejer at betale, samt at nogle først betaler, når de kommer ned i januar. Ikke mere fra mig fra det forgangne år.”
  • Formandens beretning gav ikke anledning til yderligere kommentarer og blev godkendt med akklamation
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Kasseren Claus Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab og uddybede en enkelt ekstraordinær post.
  • Herefter blev regnskabet godkendt uden kommentarer med akklamation.
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  • Kasseren Claus Rasmussen fremlagde budget og kontingent.
  • Herefter blev budgettet godkendt med akklamation.
 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen
  • Bestyrelsen foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe til hjælp for matchledelsen ved månedsmatcherne, og i den forbindelse inviterer medlemmerne til at deltage. Forslaget blev modtaget meget positivt og adskillige meldte sig med det samme. Mette og Jan Skovgaard, Jens Agger, K.B. Kristensen, Henning Pflug, Per Christensen og Kirsten Ernst. Bestyrelsen takkede for den store support til forslaget.
 6.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
  • Mette Skovgaard forslog følgende (lettere modificeret efter aftale med Mette):
  • A opdeling af rækker i klubmesterskabernesynes jeg, det er forkert at kalde det for juniorer og seniorer. I stedet er mit forslag at opdele rækkerne i forhold til alder, således at op til og med 69 år kaldes for seniorer og fra 70 år kaldes for veteraner. I det år, hvor medlemmet fylder 70 år, overgår man til veteranrækken i klubmesterskabet og rækkevalget er ikke som tidligere frivilligt.
  • Bestyrelsen støttede fuldt forslaget, og det blev vedtaget af forsamlingen med akklamation.
  • Bestyrelsen udtrykte også stor tilfredshed med Mette’s initiativ og opfordrede til fremtidig gentagelse.
 7. Valg til bestyrelsen
  • Jens Rasmussen havde efter mange år ønsket at stoppe bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen var meget taknemmelig for hans store indsats gennem mange år, og han modtog en erkendtlighed, som blev ledsaget med klapsalver fra forsamlingen,
  • Da der ikke var nogen forslag til valg til bestyrelsen, forslog bestyrelsen, at Ib Brøndum indtrådte som bestyrelsesmedlem og Niels Stielund blev valgt som suppleant. Det blev accepteret af begge medlemmer og godkendt med akklamation.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Både revisor, Erik Lund Larsen og revisorsuppleant Tonny Gjelsted var villige til genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation.
 9.  Eventuelt
  • Tove Pedersen rejste forslag til bestyrelsen, om man ville overveje, at nogle matcher blev afholdt om eftermiddagen med gun start. Bestyrelsen prøvede faktisk at gennemføre det i 2018 efter forslag fra Stig Wiberg, men det lykkedes ikke at få aftale med en klub herom. Bestyrelsen vil forsøge igen i 2019 kalenderen.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at eftersom der ikke var flere forslag eller kommentarer fra forsamlingen, at generalforsamlingen var gennemført i god ro og orden og sluttede derefter kl. 19:30.

Herefter var klubben vært for middag i klubbens restaurant.

Bestyrelsen

Scroll to top