Medlemsliste pr. 23/1/2021

 Medlemsliste pr. 22 Januar 2021
Nummer:Navn
90Tonny Gjelsted
91Flemming Røikjær
116Jesper Hertz
134Jakob Kjeldgaard
190Tove Pedersen
235Stig Wiberg
246Laila Schrøder
247Jens Schrøder
303Lisbeth Friberg
304Harry Friberg
320Claus Rasmussen
353Benedikte Thage-Jørgensen
354Thorkild Thage-Jørgensen
367Finn Wissenberg
373Eina Munk Laursen
374Jesper Munk Laursen
391Thorkild Nielsen
400Jørgen Frank Jensen
407Ana Garcia Millan
460Susanne Munk Abildhauge
461Ole Abildhauge
476Jens Rasmussen
490Christel Mark Hansen
492Jan Skovgaard
493Mette Skovgaard
503Paul Sauerberg
504Bent Langerup Jensen
515Henriette Dideriksen
516Bjarne Dideriksen
526Flemming Stoltze
530Ib Brøndum Petersen
531Rigmor Brøndum Petersen
532Flemming Ernst
533Kirsten Ernst
556Gerhard Strauss
564Benny Thomhav
565Edith Thomhav
568Knud Bjarne Kristiansen
571Jan Christensen
572Jonna Christensen
612Jan Petersen
613Susanne Brandt
616Per Svendsen
617Marianne Miller
622Anna Golubeva
623Janne Falkenberg
624Peer Falkenberg
632Kurt Jensen
633Poul Christensen
636Sigrid Kristiansen
640Nils Brolund
641Nete Madsen
642Ulrich Madsen
643Annette Goldin
644Torben Goldin
649Peter From
655John Sørensen
664Flemming Jørgensen
668Merete Schjøtt Knudsen
669Erik Knudsen
674Henrik Blichfeldt Johnsen
675Annette Rosengren
681Peer Andersen
682Helle From
683Ole Marxen
684Klaus Petersen
685Niels Mathiesen
686Anita Due
688Kurt Andersen
689Lene Andersen
691Marc Damgaard
697Kenneth Bæk
700Henning Houkjær
701Inge Strauss
711Peter Ove Nielsen
716Anne-Marie Nielsen
717Benny Nielsen
718Helen Laursen
719Pia Hårslev
720Niels Johannesen
721Ingrid Breitung
722Henning Pflug
724Liss Eibye
725Jens Eibye
726Tina Hansen
727Lars Hansen
729Bo Larsen
731Leif Jeppesen
732Jeanne Lottrup-Larsen
734Søren Vangsted
735Karen Lisbeth Vangsted
736Lars Hahnemann
737Marianne Højer
739Marianne Agger
740Mona Dybvad
741Erling Dybvad
746Torben Maj
747Morten Juul
751Jane Sandberg
752Hans Sandberg
755Conny Korsholm
759Inge Bach Steinle
762Lisbet C. Kristensen
763Søren Ernst
764Lene Dahl Jørgensen
765Brian Stig Jørgensen
766Erik Lund
767Conni Skovhus
768Finn Lund Andersen
769Karen Schur
770Mie Juhl
771Klaus Juhl
772Annette Friis
773Søren Friis
Scroll to top